Clubbijdragen

Abonnement Golfbaan (speelrecht) en lidmaatschap Golfclub
       
Jaarcontributie speelrecht Club-bijdrage NGF-bijdrage
Volwassenen
Volledig abonnement € 371,40 € 40,00 € 17,50
Buitenlid

(> 50 km)

€ 212,20 € 40,00 € 17,50
Country member

(> 100 km)

€ 106,10 € 40,00 € 17,50
Jeugdleden

(tot en met 20 Jaar*)

Jeugdlid € 106,10 € 10,00 € 8,50
Indien ouders/ grootouders lid zijn € 84,65 00 € 8,50
Studenten
Vanaf 21 jaar

(met studieattest)

€ 212,20 € 30,00 € 17,50
Eenmalige inschrijfkosten       € 25,00
* men is nog jeugdlid in het jaar dat men 21 jaar wordt
Geldig vanaf 1-1-2019

Download Aanmeldingsformulier hier